Projekt
Utvecklingsprojekt - 80516

Luostarista kanavien kautta pappilaan

Heinäveden kunta

30.09.2018 - 30.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luostarista kanavien kautta pappilaan -yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Samalla luodaan yhteinen uusi matkailutuote, joka pohjautuu yritysten omiin vahvuuksiin sekä hyödyntää Heinäveden kunnan positiivista matkailullista imagoa mm. luostareihin, kulttuuriin, vesistöihin ja kansallismaisemaan liittyen. Tarinallistetaan uusi matkailutuote, jolloin sen houkuttelevuus kasvaa markkinoinnissa. Suunnitellaan tarvittavat markkinointimateriaalit sekä koemarkkinoidaan uusi matkailutuote ennen varsinaista markkinointia ja myyntiä. Matkailuyritysten osaaminen kehittyy tuotekehitysprosessin aikana, joka on käytössä hankkeen jälkeen esim. uusien palveluiden suunnittelussa. Hankkeessa on mukana kolme matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa yritystä, joiden kotipaikat sijaitsevat Heinävedellä ja Savonlinnassa. Hankkeen toteutus kohdistuu pääosin Heinävedelle ja yritykset operoivat Etelä-Savon maaseudulla. Hankkeessa on sekä yhteisiä kehittämistoimia että yrityskohtaista kehittämistä. Yritysryhmähankkeen toteuttajana ja hallinnoijana on Heinäveden kunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-30.9.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

80516

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

30.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner