Hanke
Utvecklingsprojekt - 80516

Luostarista kanavien kautta pappilaan

Heinäveden kunta

30.09.2018 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Luostarista kanavien kautta pappilaan -yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Samalla luodaan yhteinen uusi matkailutuote, joka pohjautuu yritysten omiin vahvuuksiin sekä hyödyntää Heinäveden kunnan positiivista matkailullista imagoa mm. luostareihin, kulttuuriin, vesistöihin ja kansallismaisemaan liittyen. Tarinallistetaan uusi matkailutuote, jolloin sen houkuttelevuus kasvaa markkinoinnissa. Suunnitellaan tarvittavat markkinointimateriaalit sekä koemarkkinoidaan uusi matkailutuote ennen varsinaista markkinointia ja myyntiä. Matkailuyritysten osaaminen kehittyy tuotekehitysprosessin aikana, joka on käytössä hankkeen jälkeen esim. uusien palveluiden suunnittelussa. Hankkeessa on mukana kolme matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa yritystä, joiden kotipaikat sijaitsevat Heinävedellä ja Savonlinnassa. Hankkeen toteutus kohdistuu pääosin Heinävedelle ja yritykset operoivat Etelä-Savon maaseudulla. Hankkeessa on sekä yhteisiä kehittämistoimia että yrityskohtaista kehittämistä. Yritysryhmähankkeen toteuttajana ja hallinnoijana on Heinäveden kunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-30.9.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80516

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
kultur
marknadsföring
matturism
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt