Projekt
Utvecklingsprojekt - 84080

Luova – Luontomatkailun vauhtiratas

Kouvola Innovation Oy

31.10.2018 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luontomatkailun vauhtiratas on Repoveden kansallispuiston ja Maailmanperintökohde Verlan lähialueelle painottuva luontomatkailun yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia laadukkaiden, teemapohjaisen matkailun ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioivien palvelutuotteiden kehittämiselle, edesauttaen alueen nopeasti kasvaneisiin käyntimääriin suhteutettuna entistä tasapainoisempaa matkailutulon kasvua. Samalla pyritään turvaamaan kohdealueen vetovoimaisuus panostamalla kestävän käytön kehittämiseen ja kestävyyteen liittyvään asiakasviestintään. Alueen luonto ja reittiverkosto tarjoavat hyvät puitteet monipuolisille ja laadukkaille luontomatkailupalveluille. Palvelujen monipuolistuessa ja kansainvälistyessä tarvitaan entistä paremmin kohdennettua markkinointia. Alueen ja sen palvelujen saavutettavuuden kehittäminen ja saavutettavuutta koskevan tiedon esille tuominen lähialuemarkkinoilla on tärkeää. Kansainvälisiä markkinoita ajatellen tarvitaan tehokasta tuotteistamista ja uusia avauksia. Vesistömatkailun yhteistyöverkostojen laajentaminen ja palvelujen kehittäminen monipuolistaa palveluvalikoimaa, samalla varmistetaan kehittyvien vesistömatkailureittien asiakasystävällinen ja kestävä matkailukäyttö. Kestävyysnäkökulmasta tärkeää on myös kestävän luontomatkailun yritystoiminnan tuki ja näkyvyys sekä Repoveden kansallispuiston nopeasti kasvavan käyttöpaineen tasaaminen. Uudentyyppisten palvelujen mahdollistaminen ja uudet liiketoimintakonseptit lisäävät palveluympäristön elinvoimaisuutta. Hankkeen kohdealueeseen kuuluvat Kymenlaakso sekä Etelä-Savon lounaisosa. Keskeisen kohderyhmän muodostavat kotimaiset ja kansainväliset palveluhakuiset omatoimi- ja ryhmämatkailijat. Hyödynsaajia lisääntyneestä kysynnästä ovat paikalliset matkailuyritykset. Toteutus-aika on 1.11.2018-31.7.2020. Hanketta hallinnoi Kouvola Innovation, hankekumppaneina ovat Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy ja Metsähallitus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84080

Startdatum

31.10.2018

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner