Hanke
Utvecklingsprojekt - 21965

Lupa muutokseen

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lupa muutokseen -hankkeen tarkoituksena on aktivoida maatilayrityksiä kehittämiseen ja sitä myöten myös maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Päätavoitteena on tukea muutosprosesseja läpikäyviä ja kehittymishaluisia maatilayrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla. Erityisesti halutaan tavoittaa ne yrittäjät, jotka ovat harkinneet yritystoiminnan lopettamista tai ovat lähitulevaisuudessa käymässä läpi muuta muutosprosessia yritystoiminnassaan. Tarkoituksena on saada yrittäjä miettimään huolellisesti omia vaihtoehtojaan muutostilanteissa, ja sitä myöten parantaa yrittäjän valmiuksia hallita ja johtaa muutosprosessia. Samalla varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus niin, että esimerkiksi lopettavan yrittäjän tuotannon resurssit tulisivat hyödynnetyiksi myös jatkossa. Lupa muutokseen -hankkeessa tuodaan myös maatilayrittäjiä yhteen, jotta yrittäjät saisivat muodostettua hyödyllisiä ryhmiä ja verkostoja. Verkostojen myötä yrittäjät saavat vertaistukea ja mahdollisesti myös kumppaneita yritystoimintaan ja kehittämistoimiin. Aktivoituminen erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja kasvavat verkostot parantavat yritystoiminnan hallintaa ja lisäävät sitä myöten yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia. Hyvinvointi kulkee hankkeessa läpileikkaavana teemana koko toteutusajan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21965

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
flerbranschgårdar
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt