Hanke
Utvecklingsprojekt - 111397

MAA – Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

31.12.2019 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomessa kasvaa merkittävästi. Arvion mukaan vuonna 2030 koko väestöstä noin neljäsosa on yli 65-vuotiaita ja eteläkarjalaisista noin 32 %. (Sotkanet 2019.) Ikääntyneiden osuus kasvaa nopeimmin suurten kaupunkien kehyskunnissa. Ikääntyneiden muuttoalttius on matalampi kuin muiden ikäluokkien, joten merkittävä osa ikääntyneistä ikääntyy tutussa asunnossa ja asuinympäristössä. Väestörakenteen mukana tuomiin alueellisiin eroihin tarvitaan eri alueiden erityispiirteitä huomioivia ratkaisuja. MAA-hankkeen (Maaseudulle asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki) tavoitteena on lisätä eteläkarjalaisten ikäihmisten hyviä elinvuosia toimintakykyä vahvistamalla siten, että ikäihmisten palvelutarve joko vähenisi tai pysyisi mahdollisimman samana ja tätä kautta kotona asuminen mahdollistuisi mahdollisimman pitkään. Hankkeessa toteutetaan kolme alueellista kokeilua: Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Painopisteenä on tiedolla johtaminen, ennakoiva palvelutarpeiden tunnistaminen ja toimintakyvyn tukeminen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa, kuntien liikuntaneuvonnan, järjestöjen sekä vanhusneuvostojen kanssa. MAA tekee yhteistyötä myös muiden maaseudulle kohdentuvien hankkeiden kanssa. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan laajasti ja aktiivisesti. Hyvin toteutettu viestintä nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja auttaa löytämään kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Hanke pyrkii tavoittamaan juuri nämä kotona asuvat ikääntyneet ajoissa ja kohdentaa ennalta ehkäisevää elintapaneuvontaa heille - suoraan kotiin. Hankkeessa on kaksi työpakettia, joiden kautta tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat, jotka huolehtivat tai ovat huolissaan omista vanhemmistaan, sekä yli 75-vuotiaat maaseudulla asuvat ikäihmiset, jotka eivät vielä ole julkisten sote-palvelujen piirissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111397

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
säkerhet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt