Projekt
Utvecklingsprojekt - 111397

MAA – Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

01.01.2020 - 31.07.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomessa kasvaa merkittävästi. Arvion mukaan vuonna 2030 koko väestöstä noin neljäsosa on yli 65-vuotiaita ja eteläkarjalaisista noin 32 %. (Sotkanet 2019.) Ikääntyneiden osuus kasvaa nopeimmin suurten kaupunkien kehyskunnissa. Ikääntyneiden muuttoalttius on matalampi kuin muiden ikäluokkien, joten merkittävä osa ikääntyneistä ikääntyy tutussa asunnossa ja asuinympäristössä. Väestörakenteen mukana tuomiin alueellisiin eroihin tarvitaan eri alueiden erityispiirteitä huomioivia ratkaisuja. MAA-hankkeen (Maaseudulle asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki) tavoitteena on lisätä eteläkarjalaisten ikäihmisten hyviä elinvuosia toimintakykyä vahvistamalla siten, että ikäihmisten palvelutarve joko vähenisi tai pysyisi mahdollisimman samana ja tätä kautta kotona asuminen mahdollistuisi mahdollisimman pitkään. Hankkeessa toteutetaan kolme alueellista kokeilua: Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Painopisteenä on tiedolla johtaminen, ennakoiva palvelutarpeiden tunnistaminen ja toimintakyvyn tukeminen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa, kuntien liikuntaneuvonnan, järjestöjen sekä vanhusneuvostojen kanssa. MAA tekee yhteistyötä myös muiden maaseudulle kohdentuvien hankkeiden kanssa. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan laajasti ja aktiivisesti. Hyvin toteutettu viestintä nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja auttaa löytämään kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Hanke pyrkii tavoittamaan juuri nämä kotona asuvat ikääntyneet ajoissa ja kohdentaa ennalta ehkäisevää elintapaneuvontaa heille - suoraan kotiin. Hankkeessa on kaksi työpakettia, joiden kautta tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat, jotka huolehtivat tai ovat huolissaan omista vanhemmistaan, sekä yli 75-vuotiaat maaseudulla asuvat ikäihmiset, jotka eivät vielä ole julkisten sote-palvelujen piirissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

111397

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.07.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner