Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 115557

Maakuntauran latvaosan kunnostus Isohiekasta Kannonkosken keskustaan

Kannonkosken kunta

01.05.2020 - 30.06.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maakuntauran latvaosan kunnostus Isohiekasta Kannonkosken keskustaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

115557

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

30.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner