Projekt
Utvecklingsprojekt - 8392

Maalla ja kaupungissa

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

01.06.2015 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella parannetaan kylien ja kunnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä toimijoiden verkostoitumista. Asukkaita aktivoidaan asuinympäristönsä kehittämistoimintaan sparraamalla kyläsuunnitelmien laatimista, kyläsuunnitelmien teossa painopisteenä on Tuusula. Hanke edistää turvallisuussuunnitelmien laatimista osana kyläsuunnittelua. Kyläyhdistyksille järjestetään pienimuotoista koulutusta kyläyhdistysten liiketoiminaosaamisen parantamiseksi, jonka yhteydesä laaditaan liiketoimintasuunnitelmia kylätalojen toiminnan tueksi. Hankkeen toiminta-alue on kaupunkien läheistä maaseutua ja hankkeessa lisätään kaupunkien asukasyhdistysten ja maaseudun yhdistysten yhteistoimintaa, yhdistyksiä valmennetaan hyödyntämään erilaisia rahoitusvälineitä ja tekemään maseudun ja kaupungin rajat ylittävää yhteistyötä sekä lisätään valmiuksia myös rajat ylittäviin hankkeisiin. Espoon maaseutualueet ovat uutena alueena mukana maaseudun kehittämistoiminnassa ja siellä hanke keskittyy erityisesti yhteisölähtöisen kehittämistoiminnan käyntiinsaattamisen. Toiminta-alue on eritysiesti eteläosastaan kaksikielinen ja hankkeen toimenpiteet kohdistetaan molempiin kieliryhmiin. Lisäksi vahvistetaan kielirajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat maaseudulla toimivat yhdistykset; kyläyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja harrastusseurat jne., alueen kunnat sekä kehittäjäorganisaatiot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8392

Startdatum

01.06.2015

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner