Projekt
Utvecklingsprojekt - 92804

Maallemuuttajat 2030

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.06.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun kunta- ja palvelurakenneuudistusten myötä kuntakoot ovat kasvaneet ja palveluverkosto harvennut, jolloin varsinkin lähipalvelut ovat vähentyneet. Maaseudun ikärakenteen kasvaessa ja odotetun eliniän pidentyessä palvelutarve kuitenkin lisääntyy. Jakamis- ja palvelutaloudella on potentiaalia luoda maaseudulle uusia palveluita ja elinkeinoja, sillä mm. työ- ja elinkeinoministeriö arvioi jakamistalouden maksutapahtumien kymmenkertaistuvan vuodesta 2016 vuoteen 2020 mennessä. Maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuudet liittyvät maaseudun tilojen, tavaroiden ja koneiden sekä asukkaiden taitojen vuokraus- ja yhteiskäyttötoimintaan. Hankkeen päätavoitteena on siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista palvelu- ja jakamistalouden mukaisista mahdollisuuksista maaseudun palveluntuotannossa ja yhteisöllisissä toimintatavoissa, sekä edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on luoda maaseudulle toimivia, kannattavia jakamistalousmalleja ja palveluliiketoimintakonsepteja, jotka ovat myös ekologisesti kestäviä. Toimenpiteinä tutkitaan yhteistyökuntien (Hollola, Asikkala) asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeita ja järjestetään työpajoja, joissa kehitetään palvelutarpeiden pohjalta uusia jakamis- ja palveluliiketoimintamalleja osallistavasti asukkaiden, kuntien ja yrittäjien kanssa. Kehitettyjä toimintamalleja pilotoidaan yhteistyökunnissa, piloteista luodaan skaalautuvat toimintakonseptit ja niistä viestitään monin eri tavoin Päijät-Hämeessä ja valtakunnallisesti. Tuotetun tiedon ansiosta maaseudun yrittäjien liiketoimintamahdollisuukset monipuolistuvat, maaseudun palvelurakenne kehittyy ja asukkaiden sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy jakamistalouden toimintamallien luoman yhteisöllisyyden myötä. Tuloksena syntyy mm. informatiiviset maaseudun jakamis- ja palvelutalouden nettisivut, 3 uutta jakamis- ja palvelutalouden konseptia, julkaisuja, videoita ja mediaesiintymiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92804

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner