Projekt
Utvecklingsprojekt - 40668

Maalta maukasta

Kajaanin 4H-yhdistys r.y.

01.05.2017 - 31.03.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tarjotaan alakouluille konkreettinen mahdollisuus toteuttaa kokemuksellista ympäristökasvatusta yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla kasvimaatoimintaa Vaalassa, Puolangalla ja Kajaanissa. Lisäksi hanke järjestää kasvimaatoimintaa ja -kursseja kaikenikäisille. Toiseksi ulkona oppimisen paikaksi on valittu metsät. Hankkeen tavoitteena on 4H-yhdistyksen, koulujen ja paikallisten metsäalan toimijoiden kanssa kehittää lapsille helposti toteutettavia ja entistä toiminnallisempia metsäretkiä. Lisäksi tarkoituksena on laajentaa ulkona oppimisen paikkoja myös lähialueen maatiloille. Hankkeen kautta ja eri toimijoiden yhteistyöllä yhä enemmän lapsia ja nuoria pääsee tutustumaan lähialueen luonnon ohella myös maa- ja metsätalousammatteihin osana koulupäivää. Lisäksi hankkeen toimintaa toteutetaan hankealueella 4H-yhdistysten kerhoissa ja leireillä, joihin pääsy on laajemmin kuin alakoululaisilla. Hankkeen tavoitteena on viedä lapsia ja nuoria ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

40668

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

31.03.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner