Projekt
Utvecklingsprojekt - 13975

MaaMeriKieli

Jakobstads stad

01.03.2016 - 28.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeinen tavoite on tutkia ja kehittää tapoja maahanmuuttajataustaisten aikuisten ja näiden perheiden kotouttamiseski ja juurtumiseksi Pietarsaaren seudulle. Tutkia, kartoittaa ja kehittää paikallisen järjestökentän tarjontaa ja mahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisten aikuisten näkökulmasta, sekä kehittää ja seurata kielen kehittymistä toiminnallisissa konteksteissa, luokkahuoneen ulkopuolella. Hankkeessa luodaan elämyksien ja yhteisten kokemusten kautta kohtaamisia maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomallaisten välille. Tavoite on myös kerätä tietoa erilaisten sähköisten viestintäkanavien tehokkuudesta kotouttamistyössä ja pitkäjaksoisen dokumentoinnin välineenä. Päätoimijat kotouttamisen yhtälössä ovat kunta, yhdistykset ja yritykset/työnantajat. Hankkeen tavoitteiden avainsanoja ovat siis: tutkimus ja kehittäminen, järjestö- ja yhdistyskentän kartoitus, kielen kehittyminen ja sen arviointi, dokumentoinnin tehokkuus sekä uuden opitun soveltaminen - oli sitten kyseessä kielenoppija, opettaja, järjestötoimija tai yhdistysaktiivi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13975

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

28.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner