Hanke
Utvecklingsprojekt - 58512

Maan vesitalous ja kasvukunto

MTK-Varsinais-Suomi ry

31.12.2017 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke välittää uusinta tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia varsinaissuomalaisille - sekä suomen- että ruotsinkielisille ¿ maatiloille pellon vesitalouden hallinnasta, eri viljelymenetelmistä ja maan kasvukunnon parantamisesta. Viljelijöille välitetään tietoa, mitä nykytietämyksen mukaan pitää pelloilla tehdä hiilen sitomiseksi. Olemassa olevaa tietoa välitetään viljelijöille käytännön esimerkkien kautta.Kierrätysravinteiden tarjonta lisääntyy koko ajan ja niiden ominaisuuksista ja käyttötavoista lannoitteena tarvitaan kentällä lisää tietoa. Hankkeen tavoitteena on edistää ravinteiden tehokasta käyttöä ja lisätä lannan ja muiden kierrätysravinteiden hyödyntämistä maataloudessa kasvien lannoitteena. Hankkeessa viljelijöitä kannustetaan tarkistamaan peltojen kuivatustila ja huolehtimaan peltojen vesitaloudesta nykyistä paremmin. Hanke esittelee menetelmiä konkreettisin esimerkein, joilla peruskuivatuksen ja salaojituksen toimivuutta voidaan parantaa. Hankkeessa tuodaan esille mm. kaksitasouomien mahdollisuuksia peruskuivatuksen toteutuksessa. Kohderyhmänä uusien peruskuivatusmenetelmien esittelyssä ovat viljelijöiden lisäksi suunnittelijat ja ojitusyhteisöt. Ojitusyhteisöjen toimintaa aktivoidaan ja tuodaan esille ojaisännöintiä. Säätösalaojitus ja -kastelu voivat olla yksi keino veden kulun tasaamiseen ja veden säästämiseen kuivia aikoja varten ojituksen hoitaessa liian veden pellolta pois. Hankkeessa kerätään käytännön kokemuksia säätösalaojituksesta ja -kastelusta ja tiedotetaan säätösalaojituksen periaatteista ja hyödyntämismahdollisuuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58512

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

3

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
klimatförändring
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt