Projekt
Utvecklingsprojekt - 16682

Maaseudun arjen palveluverkosto

Lapin liitto

01.01.2016 - 07.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat palveluita kylissä enemmän kuin kuntaorganisaatiossa on yleensä tiedetty. Palvelut ovat monesti kohderyhmiltään ja ajallisestikin päällekkäisiä muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja kunnan omien palveluiden kanssa. Yhteistoiminnan keinoin ja yhdistämällä alueelliset ja paikalliset resurssit on mahdollista tuottaa harvaan asutulle maaseudulle enemmän hyvinvointia lisääviä lähi- ja etäpalveluja kuin tällä hetkellä tehdään. Toimintamallin ottaminen kunnissa käyttöön edellyttää kuitenkin vetoapua ja osaamista. Tätä vetoapua Maaseudun arjen palveluverkosto- hanke mukaan tuleville kunnille tarjoaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16682

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

07.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner