Hanke
Utvecklingsprojekt - 16682

Maaseudun arjen palveluverkosto

Lapin liitto

01.01.2016 - 07.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat palveluita kylissä enemmän kuin kuntaorganisaatiossa on yleensä tiedetty. Palvelut ovat monesti kohderyhmiltään ja ajallisestikin päällekkäisiä muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja kunnan omien palveluiden kanssa. Yhteistoiminnan keinoin ja yhdistämällä alueelliset ja paikalliset resurssit on mahdollista tuottaa harvaan asutulle maaseudulle enemmän hyvinvointia lisääviä lähi- ja etäpalveluja kuin tällä hetkellä tehdään. Toimintamallin ottaminen kunnissa käyttöön edellyttää kuitenkin vetoapua ja osaamista. Tätä vetoapua Maaseudun arjen palveluverkosto- hanke mukaan tuleville kunnille tarjoaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16682

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
säkerhet
ungdomar
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt