Hanke
Utvecklingsprojekt - 71058

Maaseudun Energiayrittäjyys

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.07.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Koordinaatiohankkeella edistetään maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti. Osaaminen kasvaa uuden tiedon, käytäntöjen ja innovaatioiden kautta. Hyvä Viestintä ja parantunut tiedonkulku edistävät tiedon saantia. Alueellisten verkostojen ja toimijoiden saattaminen valtakunnalliseen verkostoon lisää yhteistyötä. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta innovaatiot saadaan paremmin käyttöön ja kehittymään. Panostaminen uusiutuvaan energiaan ja energiayrittäjyyteen edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Hankkeen toimien avulla myös energiayrittäjyys monipuolistuu. Aktiivinen ja vuorovaikutteinen viestintä lisää kehitystyön ja uuden tiedon vaikuttavuutta. Energiayrittäjyyden koordinaatio -hankkeella edistetään maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti: osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät, ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu ja yrittäjyys monipuolistuu. Hanke viestii alueellisista hankkeista ja niissä saavutetuista tuloksista sekä jakaa tietoa alan uusista teknologioista. Koordinaatio -hanke kokoaa yhteen alan toimijat työskentelemään maaseudun yritysten hyväksi. Hankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Kohderyhmänä ovat alueelliset maaseutuhankkeet sekä pienyritykset ja mikroyritykset maaseudulla. Hankkeen hyödynsaajia ovat pienet yritykset ja mikroyritykset maaseudulla sekä uusiutuvaan energiaan ja energiayrittäjyyteen liittyvät hankkeet. Hankkeen päähakija toimii ProAgria Länsi-Suomi. Hankekumppaneina Osuuskunta AF-Innova, Bioenergiayhdistys ry ja ProAgrian keskusliitto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

71058

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Riksomfattande koordineringsprojekt

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
Solenergi
bioenergi
cleantech
energieffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt