Projekt
Utvecklingsprojekt - 123012

Maaseudun ja pienyrittäjyyden kiertotalouden selvityshanke

Parik-säätiö sr

31.03.2020 - 09.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hakkeessa tehdään selvitys, jossa tutkitaan, miten paljon uusiokäytettäviä rakennus- ja kierrätysmateriaaleja Kouvolan maaseudulla tällä hetkellä on ja miten tämän materiaalin voisi hyödyntää tehokkaasti. Selvityksen tavoitteena on saada kuvattua yhteistyönmalli, jossa alueen pienyrittäjät ja kierrätysmyymälätoimija yhteisesti ratkaisevat, miten materiaali saadaan siirrettyä kustannustehokkaasti kierrätysmyymälään ja näin kuluttaja-asiakkaiden saataville. Pohjois-Kymen strategian mukaisesti selvitys tukee asukkaiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa kehittämiseen. 1. Selvittää sellaista yhteistyönmallia kierrätysmyymälätoimijan ja pienyrittäjien välille, jossa kierrätysmateriaali saataisiin kustannustehokkaasti kuluttaja-asiakkaiden saataville. 2. Edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja, lisätä kierrätettävän materiaalin määrää ja lisätä maaseudun asukkaiden kiertotaloustietoutta. 3. Selvityksen perusteella tavoitteena on vahvistaa ja luoda uusia pienyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi edistämällä pienyrittäjien verkostoitumista yhdessä kolmannen sektorin toimijan kanssa. 4. Tukea asukkaiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa kehittämiseen kiertotalouden hengessä 5. Lisätä asuinviihtyvyyttä esimerkiksi purkamalla huonossa kunnossa olevia kiinteistöjä Hankkeen tuloksia raportoidaan selvityksessä, joka vastaa sisällöltään hankkeen tavoitteisiin. Selvitystä tullaan hyödyntämään Parik-säätiön toiminnassa ja se on vapaasti hyödynnettävissä muillekin toimijoille. Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset maanomistajat, kuljetus- ja purkualan pienyritykset ja kiinteistöjen omistajat, jotka maksavat kiinteistöveroa. Välillisenä kohderyhmänä on myös Kouvolan maaseudun asukkaat ja kierrätysmyymälän kuluttaja-asiakkaat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

123012

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

09.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner