Projekt
Utvecklingsprojekt - 129138

Maaseudun matkailun kansainvälistämisen ja verkostojen kehitys (MAKE)

goSaimaa Oy

01.10.2020 - 31.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on aktivoida maaseudun alueen yrityksiä osallistumaan matkailuverkostojen toimintaan Etelä-Karjalan ja Saimaan matkailualueella. Hankkeessa kehitetään maaseudulla toimivien yrityksien matkailullista liiketoimintaa ja osaamista tekemällä ja yhdessä oppien. Hankkeessa tuetaan maaseudun ja matkailuklusterin kasvua ja kehitystä, tuodaan hyvinvointia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maaseudulla toimiville yrityksille että yrittäjiksi aikoville henkilöille kevytyrittäjyyttä, osa-aikaista yrittäjyystoimintaa tai alihankintatyötä kehittämällä. Maakunnan logistinen sijainti rajamaakuntana Venäjän läheisyydessä luo haasteita, alueen vahvuuksiin perustuen on tärkeää panostaa erityisesti matkailupalvelujen ja sitä lähellä olevien hyvinvointipalvelujen kehittämiseen maaseudulla. Hanke on maaseudun alueellinen yrityskehityshanke, jossa paikallisella kehittämisellä monipuolistetaan ja kehitetään yrityksien liiketoimintaa tuotekehityksen, innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja yhteismarkkinoinnin ja myynnin kehittämisen keinoin. Näillä tekijöillä lisätään maaseudun vetovoimaa ja jalkautetaan uusia matkailullisia palvelumalleja maaseudulla toimiville yrityksille Etelä-Karjalan matkailuklusterissa. Maaseudun toimijoille syntyy tarvittavaa osaamista ja kokemusta yhteistyössä toteutettujen kehittämistoimien, kuten koemarkkinointi, matkanjärjestäjämatkojen ja digitaalisten kehityspilottien avulla. Hankkeessa vahvistetaan maaseutuyrityksien roolia osana Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen matkailuklusteria ja palvelutarjontaa. Hankkeessa kehitetään pienten toimijoiden yhteistyötä sekä yhteisiä matkailun tuotanto- ja työprosesseja kuin myös uusia maaseutumatkailun palveluja ja tuotteita. Yhdessä kehitettyjen ja tuotettujen matkailutuotteiden myyntitoiminta ja markkinointia tullaan edelleen kehittämään hankkeen puitteissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

129138

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

31.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner