Projekt
Utvecklingsprojekt - 142923

Maaseudun muuttuva energiantuotanto

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2020 - 28.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hanke on Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke (1.10.2020 - 31.12.2022), jonka toimialueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja alan yritystoimintaa hankealueella. Keskeisimpänä tavoitteena on metsäenergian käytön lisääminen kestävästi maakunnassa. Tarve metsäenergian käytön lisäämiselle tulee mm. energiaturpeen käytön vähentämistavoitteista. Tavoitteena on myös nostaa maatalouden sivujakeiden hyödyntämisastetta energiantuotannossa. Hankkeen toimenpiteet hillitsevät ilmastonmuutosta, vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja auttavat siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hanke edistää myös aluetaloutta ja yrittäjien välistä verkostoitumista. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat maa- ja metsätalouden alkutuottajat sekä lämpö-, kone- ja energia-alan yrittäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

142923

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

28.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner