Hanke
Utvecklingsprojekt - 75993

Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhanke

Suomen 4H-liitto r.y.

30.09.2018 - 17.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhankkeessa tuotetaan ja rakennetaan yhteistyöllä 4H:n sekä hankkeen yhteistyöverkoston (Luke, Järvi-Suomen Kylät ry. ja MTK Etelä-Savo) asiantuntijoiden ja ammattilaisten ohjauksella työkaluja maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun asukkaille ja kylätoimijoille. Hanke tukee nuorten osaamista, vahvistaa heidän työelämävalmiuksia, avaa nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia ja tukee nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuottaa nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkko -toimintamalleja. Hankkeella edistetään ihmisten hyvinvointia ja kehitetään maaseudun arkea, kylien vireyttä sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä. Hankkeella lisätään maaseudun yhdessä tekemisen meininkiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75993

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

17.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Fritidsboende
Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
byaverksamhet
innovation/försök
kommunikation
kultur
kvinnor
marknadsföring
nya tjänster
nätverk
produktutveckling
samhörighet
sociala medier
säkerhet
ungdomar
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt