Projekt
Utvecklingsprojekt - 180337

Maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla (KasvuDATA)

Oulun Yliopisto

31.12.2021 - 08.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pienten yritysten vaikuttavuus talouteen korostuu erityisesti maaseutumaisilla aluilla, mutta alustavien tarkastelujen mukaan alueellinen vaihtelu on voimakasta. Uutta ja kasvavaa yritystoimintaa varten tarvitaan parhaat toimintamallit ja niiden arvioimiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen tarkka yritysten kehitys- ja tilannekuva. KasvuDATA-hankkeessa tuotamme Pohjois-Pohjanmaan maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin (tavarat ja palvelut) sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin dataperusteisen analyysin. Tuotettu tieto analysoidaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityspalvelujen kanssa. Osoitamme jokaiselle yrityspalvelulle tarkimmalla mahdollisella tiedolla heidän toimialueensa keskeiset muutokset ja vertaamme Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvaan. Tunnistamme yhteisoppivasti yrityspalvelujen kanssa kehityksen trendit, pullonkaulat ja parhaat käytänteet ja koostamme synteesitiedon yrityspalvelujen kehittämiseksi koko maakunnan osalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180337

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

08.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner