Hanke
Utvecklingsprojekt - 180337

Maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla (KasvuDATA)

Oulun Yliopisto

31.12.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pienten yritysten vaikuttavuus talouteen korostuu erityisesti maaseutumaisilla aluilla, mutta alustavien tarkastelujen mukaan alueellinen vaihtelu on voimakasta. Uutta ja kasvavaa yritystoimintaa varten tarvitaan parhaat toimintamallit ja niiden arvioimiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen tarkka yritysten kehitys- ja tilannekuva. KasvuDATA-hankkeessa tuotamme Pohjois-Pohjanmaan maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin (tavarat ja palvelut) sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin dataperusteisen analyysin. Tuotettu tieto analysoidaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityspalvelujen kanssa. Osoitamme jokaiselle yrityspalvelulle tarkimmalla mahdollisella tiedolla heidän toimialueensa keskeiset muutokset ja vertaamme Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvaan. Tunnistamme yhteisoppivasti yrityspalvelujen kanssa kehityksen trendit, pullonkaulat ja parhaat käytänteet ja koostamme synteesitiedon yrityspalvelujen kehittämiseksi koko maakunnan osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180337

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt