Projekt
Utvecklingsprojekt - 270490

Maaseudun rakennusperintö paikallisena voimavarana -hanke

Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry - Östermarks Kulturstöd rf

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun rakennusperintö paikallisena voimavarana -kulttuuriympäristöhankkeessa tarkoitus on tuoda yhteen rakennuksiin liittyvää asiantuntijatietoa, paikallisia muistoja ja kokemuksia, esitellä niitä ulkopuolisille näyttelyiden kautta, innostaa paikallisia asukkaita kulttuuriympäristökasvatuksen pariin ja luoda tähän toimintamalleja. Hanke käynnistetään Teuvalla Toven ja Elsin matkassa -osahankkeella, joka kattaa tutkimustyötä, muistitiedonkeruutyöpajoja, luentoja sekä edellisten tuloksista koostettavan näyttelyn. Tavoitteena on tarjota sekä paikallisille asukkaille että Tove Teuvalla -oopperaan ja muutoinkin Suupohjan alueelle tuleville vierailijoille tietoa Suupohjan merkittävimpiin arkkitehtuuri- ja taidekohteisiin kuuluvasta Teuvan kirkosta ja siinä olevasta alttarimaalauksesta kiinnostavalla, muistoja ja kokemuksia herättävällä tavalla. Näyttelyllä edistetään näin paikallisten asukkaiden mahdollisuutta syventää omaa ympäristötietouttaan ja -suhdettaan sekä kiinnittyä yhteen oman kotiseudun avainkohteista. Tällaisen suhteen vahvistaminen tukee ja parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Teuvan kirkko (1953) ajoittuu Elsi Borgin, uran myöhäisvaiheisiin. Kirkko on kokonaistaideteos, jonka toteuttamiseen osallistuivat myös Tove Jansson, tekstiilitaiteilija Dora Jung, arkkitehti Kaisa Harjanne, puutarhasuunnittelija Maj-Lis Rosenbröijer sekä tekstiilitaiteilija Kaarina Heikinheimo. Erityisen kiinnostavana on pidetty Tove Janssonin tekemää alttarimaalausta (Kymmenen neitsyttä). Kirkko on suojeltu kirkkolailla vuonna 2019. Näyttelyn tavoitteena on kertoa kirkon, Elsi Borgin ja Tove Janssonin lisäksi siitä, mitä kirkko on merkinnyt teuvalaisille, millaisia tarinoita ja muistoja rakennukseen liittyy. Aineistoa kerätään osallistavien, kaikille avoimien muistelutyöpajojen kautta. Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, jossa kirkkoa lähestytään sekä rakennustaiteellisesta että kokemuksellisesta näkökulmasta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

270490

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner