Projekt
Utvecklingsprojekt - 128378

Maaseudun teknologia-avusteisen etäkuntoutuspalveluiden kehittäminen Kainuussa TECNOS -hanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2020 - 31.01.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja vastaa kehittämisohjel-man toimenpiteeseen ”Maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalveluiden kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 -alueita ja muita luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen”. Toimenpiteen yleistavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta, kehittää maaseudulla toimivien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, kehittää maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Palvelujen ja kylien kehittämis-toimenpide vastaa maaseudun palvelujen kehittämistavoitteeseen ja sen avulla lisätään maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta. Tässä hankkeessa pyritään löytämään palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen uusia digitalisaatiota ja etäteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja jo olemassa olevien kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden seuraamiseen, tukemiseen ja kuntoutuksen arviointiin sekä uusia palvelukonseptimahdollisuuksia Kainuun harvaan asutun maaseudun asiakkaiden kotona toteutettaviin kuntoutuspalveluihin. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämis- ja suunnitteluyksikön sekä kuntoutuspalveluiden kanssa. Hanke on koettu alueella tarpeelliseksi ja se edesauttaa etäteknologiaa hyödyntävien palveluiden ymmärrystä, tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalvelun laadun kehittämistä sekä tehostaa asiakkaiden sekä ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen yhteydessä. Hanke hyödyntää palvelumuotoilun keinoja kotiin vietävien kuntoutuspalvelukonseptien kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128378

Startdatum

01.09.2020

Slutdatum

31.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner