Projekt
Utvecklingsprojekt - 13471

Maaseutu 2.0

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.01.2016 - 10.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutu 2.0 -hankkeen tarkoituksena on luonnonvaratietojärjestelmiä hyödyntäviin yhteistoimintakonsepteihin liittyvän tiedon ja osaamisen hankkiminen alan yrittäjyyden aktivoimiseksi sekä osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen avulla pyritään konseptoimaan sekä validoimaan avoimen standardin hyödyntämistä tukevia joustavia työkohteiden kartoitusmenetelmiä sekä kansallisen palveluväylän mukaista, järjestelmäriippumatonta viitearkkitehtuuria hyödyntävien verkko- ja mobiilipalveluiden prototyyppejä, joilla edistetään sekä metsän- ja maatilanhoidon että puunhankinnan kannattavuutta. Hankkeella tuetaan metsäpalveluyrittäjyyttä ja metsäomaisuuden hallintaa mallintamalla yhtenäistä toimintaprosessia ajantasaisen maastotiedon keruuseen ja päivittämiseen, töiden laadunvalvontaan sekä tarvittavien viranomaisilmoitusten tuottamiseen. Hankkeella kehitetään monipuolistuvaa yritystoimintaa myös maatalouden ympärillä. Erityisesti panostetaan maataloussektorillakin lisääntyvän urakointiprosessin ja tilojen välisen yhteistyön kehittämiseen sekä aktivointiin. Maatilojen toimintaan liittyvät keskeiset paikkatietoaineistot tuodaan palvelun kautta kaikkien käyttäjien testattaviksi. Tiukentuvien ympäristövaatimusten aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon. Hankkeen keskeisimpänä tuloksena konseptoitava digitaalisten palvelurajapintojen integraatioväylän prototyyppi muuntaa luonnonvara-alan keskeiset paikkatietoaineistot (Metsään.fi, Vipu-palvelu) yhteismitallisen standardin mukaisiksi työkohteiksi, jotka ovat avoimen rajapinnan kautta toimijoiden käytettävissä standardimuodossa. Hankkeessa suunniteltavat digitaaliset tiedonkeruu-/päivitysmenetelmät ja metsässä tehtävien töiden laadunvalvonta- ja raportointiratkaisut arvioidaan mahdollistavan ajantasaisen sekä laadukkaan informaation saatavuuden metsällisten toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Hankkeen tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia ja ne tuodaan yleisesti hyödynnettäviksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13471

Startdatum

31.01.2016

Slutdatum

10.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner