Hanke
Utvecklingsprojekt - 157565

Maaseutuharava 2

MTK Pohjois-Suomi ry

30.04.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maakunnallinen tiedonvälityshanke (Toimenpide 1.2) vuosille 2021-2023. Toiminta-alueena on Kainuu. Päähakijana toimii MTK Pohjois-Suomi ry ja osatoteuttajana ProAgria Itä-Suomi ry tuensiirtosopimuksen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on Kainuun maatalouden yhteensovitus suhteessa EU:n ohjelmakauteen 2023-2027 ja siirtymävaiheeseen 2021-23. Toteutuksessa keskiössä on maaseututuen nykyistä parempi suuntaaminen maatilojen kilpailukyvyn kehittymiseen. Muuttuvassa ympäristössä alueen maatilayritykset tarvitsevat tietoa ja osaamista tuotannon kehittämiseen sekä investointeihin uuden ohjelmakauden tavoitteet ja periaatteet huomioiden. Lisäksi laaditaan tulevan ohjelmakauden maatalouden kehittämisstrategia ja toimenpideohjelma. Tavoitteisiin pyritään kuudella työpaketilla: Työpaketti 1: Maatalouden hiilensidonta käytännön viljelyssä. Työpaketti 2: Kuluttajien ja tuottajien kohtaaminen sekä tuotantoketjun tunnettavuuden parantuminen. Työpaketti 3: Turvemaiden viljelyn mahdollisuudet ja muutokset viljelytekniikkaan. Työpaketti 4: ProAgria Itä-Suomi: Maatilayritysten kehittämisen arviointeja liittyen SPV:n ja yleisesti tilojen rakennemuutokseen. Työpaketti 5: Neuvo2020- palveluihin liittyvä tiedonvälitys sekä tilojen kannattavuuden parantaminen. Työpaketti 6: Uutta ohjelmakautta 2023-2027 koskevan Kainuun maatalouden kehittämisstrategian ja toimenpideohjelman laatiminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157565

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Etablering av företagsverksamhet
djurens välbefinnande
energieffektivitet
klimatförändring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt