Projekt
Utvecklingsprojekt - 157565

Maaseutuharava 2

MTK Pohjois-Suomi ry

01.05.2021 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maakunnallinen tiedonvälityshanke (Toimenpide 1.2) vuosille 2021-2023. Toiminta-alueena on Kainuu. Päähakijana toimii MTK Pohjois-Suomi ry ja osatoteuttajana ProAgria Itä-Suomi ry tuensiirtosopimuksen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on Kainuun maatalouden yhteensovitus suhteessa EU:n ohjelmakauteen 2023-2027 ja siirtymävaiheeseen 2021-23. Toteutuksessa keskiössä on maaseututuen nykyistä parempi suuntaaminen maatilojen kilpailukyvyn kehittymiseen. Muuttuvassa ympäristössä alueen maatilayritykset tarvitsevat tietoa ja osaamista tuotannon kehittämiseen sekä investointeihin uuden ohjelmakauden tavoitteet ja periaatteet huomioiden. Lisäksi laaditaan tulevan ohjelmakauden maatalouden kehittämisstrategia ja toimenpideohjelma. Tavoitteisiin pyritään kuudella työpaketilla: Työpaketti 1: Maatalouden hiilensidonta käytännön viljelyssä. Työpaketti 2: Kuluttajien ja tuottajien kohtaaminen sekä tuotantoketjun tunnettavuuden parantuminen. Työpaketti 3: Turvemaiden viljelyn mahdollisuudet ja muutokset viljelytekniikkaan. Työpaketti 4: ProAgria Itä-Suomi: Maatilayritysten kehittämisen arviointeja liittyen SPV:n ja yleisesti tilojen rakennemuutokseen. Työpaketti 5: Neuvo2020- palveluihin liittyvä tiedonvälitys sekä tilojen kannattavuuden parantaminen. Työpaketti 6: Uutta ohjelmakautta 2023-2027 koskevan Kainuun maatalouden kehittämisstrategian ja toimenpideohjelman laatiminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

157565

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner