Projekt
Utvecklingsprojekt - 35752

Maaseutukuriiri – viestinnällä voimaa maaseutuohjelmasta

Veej'jakaja ry

31.03.2017 - 08.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa välitetään monikanavaisen viestinnän keinoin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä maaseudun alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien mahdollisuuksia ja tuloksia laajalle yleisölle keskitetysti ja tehokkaasti. Hankkeen kohderyhmiä ovat viljelijät, metsäalan toimijat, maaseutuyrittäjät ja maaseudun asukkaat. Tuloksista viestitään kiinnostavasti, ajassa ja nykyaikaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Hankkeella välitetään tietoa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien ohjelmista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeella kirkastetaan kuvaa julkistoimijoiden tehtäväkentästä alueensa rahoittajina ja kehittäjinä käytännönläheisin esimerkein. Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja ja tapoja, sekä tuotetaan tietoa ohjelmakauden painopisteistä ja mahdollisten muutosvalmisteluiden ajankohtaisista asioista. Hankkeella edistetään ohjelmista rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden yhteistyötä, vaikuttavuutta ja verkostoitumista. Hankkeella luodaan maaseututoimijoiden välinen tiivis viestintäyhteistyö. Hankkeessa panostetaan nykyaikaisiin viestintäkanaviin kohderyhmien parhaan tavoittavuuden saavuttamiseksi. Viestintähankkeen tavoitteena on olla aikaansa edellä ja esimerkkinä muille toimijoille. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeeseen palkataan ammattitaitoinen tiedottaja, joka kantaa kokonaisvastuun maaseutuviestinnästä ja uudenlaisten toimintamallien ja -tapojen kehittämisestä. Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hankkeen julkinen rahoitus koostuu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen osoittamasta kansallisesta tuesta. Hankkeen tuki-intensiteetti on 100 %.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35752

Startdatum

31.03.2017

Slutdatum

08.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner