Hanke
Utvecklingsprojekt - 35752

Maaseutukuriiri – viestinnällä voimaa maaseutuohjelmasta

Veej'jakaja ry

31.03.2017 - 08.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa välitetään monikanavaisen viestinnän keinoin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä maaseudun alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien mahdollisuuksia ja tuloksia laajalle yleisölle keskitetysti ja tehokkaasti. Hankkeen kohderyhmiä ovat viljelijät, metsäalan toimijat, maaseutuyrittäjät ja maaseudun asukkaat. Tuloksista viestitään kiinnostavasti, ajassa ja nykyaikaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Hankkeella välitetään tietoa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien ohjelmista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeella kirkastetaan kuvaa julkistoimijoiden tehtäväkentästä alueensa rahoittajina ja kehittäjinä käytännönläheisin esimerkein. Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja ja tapoja, sekä tuotetaan tietoa ohjelmakauden painopisteistä ja mahdollisten muutosvalmisteluiden ajankohtaisista asioista. Hankkeella edistetään ohjelmista rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden yhteistyötä, vaikuttavuutta ja verkostoitumista. Hankkeella luodaan maaseututoimijoiden välinen tiivis viestintäyhteistyö. Hankkeessa panostetaan nykyaikaisiin viestintäkanaviin kohderyhmien parhaan tavoittavuuden saavuttamiseksi. Viestintähankkeen tavoitteena on olla aikaansa edellä ja esimerkkinä muille toimijoille. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeeseen palkataan ammattitaitoinen tiedottaja, joka kantaa kokonaisvastuun maaseutuviestinnästä ja uudenlaisten toimintamallien ja -tapojen kehittämisestä. Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hankkeen julkinen rahoitus koostuu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen osoittamasta kansallisesta tuesta. Hankkeen tuki-intensiteetti on 100 %.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35752

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

08.01.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
jordbruk
kommunikation
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt