Hanke
Utvecklingsprojekt - 112720

Maaseutumatkailun DMO- ja verkostotoiminnan kehittäminen (M-DMO)

goSaimaa Oy

31.10.2019 - 21.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Saimaan matkailualueen tavoitteena on kasvattaa Saimaan alue kansainvälisesti kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon, Lapin ja Helsingin rinnalle. Suorat lentoyhteydet Euroopasta ja kehittyneet rautatieyhteydet ja rajanylityspaikat parantavat maakunnan ja koko Kaakkois-Suomen alueen saavutettavuutta. Paikallisuuden, aitouden ja kestävän kehityksen esiinnousu tuo uusia mahdollisuuksia maaseutumatkailun edistämiseen. Myös uusien kasvu-markkinoiden, kuten esimerkiksi Aasiasta suuntautuvan matkailun, arvioidaan näkyvän Saimaan ja Kaakkois-Suomen alueella pidemmällä aikavälillä. Nämä muutokset ovat myös mahdollisuuksia maaseutualueella toimiville matkailutoimijoille, joiden aktivointi tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä, tiedontuottamista ja verkostojen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta ja jalostaa olemassa olevaa matkailullista tietoa ja soveltaa tietoa maaseutualueen toimijoiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Hanke uudistaa matkailuelinkeinotoimintaa ja kehittää maaseutualueen toimintaympäristöä tuottamalla uutta tietoa, tiedotuksellisin, viestinnällisin ja markkinoinnillisin keinoin. Hanke edistää verkostojen toimintaa ja yritysten yhteistyötä Kaakkois-Suomen maaseutualueilla luomalla myös uusia toimintamalleja, parantamalla toimintaedellyksiä ja -mahdollisuuksia asiakas- ja tarvelähtöisesti. Hanke aktivoi maaseudun toimijoita osallistumaan matkailutoimialan toimintaan osana mm. yhteismarkkinointia ja tuotekehitystä. Tavoitteena on kehittää maakunnan maaseutumatkailua ympärivuotisesti, verkostoimaisesti ja liiketoimintavetoisesti ketterien menetelmien avulla ja hyödyntämällä modernia teknologiaa ja maaseudun paikallisia erottautumis- ja vetovoimatekijöitä. Hankkeessa rakennetaan uudenlaista toimijaverkostoa Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeessa syntyy kaksi uutta verkosto- ja yhteistyömallia maaseudun elinvoimaisuuden ja matkailullisen vetovoiman kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112720

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

21.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
kommunikation
marknadsföring
nya tjänster
nätverk
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt