Projekt
Utvecklingsprojekt - 112720

Maaseutumatkailun DMO- ja verkostotoiminnan kehittäminen (M-DMO)

goSaimaa Oy

01.11.2019 - 21.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Saimaan matkailualueen tavoitteena on kasvattaa Saimaan alue kansainvälisesti kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon, Lapin ja Helsingin rinnalle. Suorat lentoyhteydet Euroopasta ja kehittyneet rautatieyhteydet ja rajanylityspaikat parantavat maakunnan ja koko Kaakkois-Suomen alueen saavutettavuutta. Paikallisuuden, aitouden ja kestävän kehityksen esiinnousu tuo uusia mahdollisuuksia maaseutumatkailun edistämiseen. Myös uusien kasvu-markkinoiden, kuten esimerkiksi Aasiasta suuntautuvan matkailun, arvioidaan näkyvän Saimaan ja Kaakkois-Suomen alueella pidemmällä aikavälillä. Nämä muutokset ovat myös mahdollisuuksia maaseutualueella toimiville matkailutoimijoille, joiden aktivointi tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä, tiedontuottamista ja verkostojen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta ja jalostaa olemassa olevaa matkailullista tietoa ja soveltaa tietoa maaseutualueen toimijoiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Hanke uudistaa matkailuelinkeinotoimintaa ja kehittää maaseutualueen toimintaympäristöä tuottamalla uutta tietoa, tiedotuksellisin, viestinnällisin ja markkinoinnillisin keinoin. Hanke edistää verkostojen toimintaa ja yritysten yhteistyötä Kaakkois-Suomen maaseutualueilla luomalla myös uusia toimintamalleja, parantamalla toimintaedellyksiä ja -mahdollisuuksia asiakas- ja tarvelähtöisesti. Hanke aktivoi maaseudun toimijoita osallistumaan matkailutoimialan toimintaan osana mm. yhteismarkkinointia ja tuotekehitystä. Tavoitteena on kehittää maakunnan maaseutumatkailua ympärivuotisesti, verkostoimaisesti ja liiketoimintavetoisesti ketterien menetelmien avulla ja hyödyntämällä modernia teknologiaa ja maaseudun paikallisia erottautumis- ja vetovoimatekijöitä. Hankkeessa rakennetaan uudenlaista toimijaverkostoa Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeessa syntyy kaksi uutta verkosto- ja yhteistyömallia maaseudun elinvoimaisuuden ja matkailullisen vetovoiman kehittämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112720

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

21.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner