Hanke
Utvecklingsprojekt - 12059

Maaseutumatkailun tiedonvälityshanke

ProAgria Länsi-Suomi ry

01.09.2015 - 30.10.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa toimimalla matkailun alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä tukevana tahona. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että valtakunnallinen matkailun toimiala-, tutkimus- ja kehittämistieto on kaikkien alueen matkailutahojen saatavilla ja että valtakunnallisia matkailuelinkeinon kehittämisaloitteita viedään eteenpäin maakunnassa. Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö sekä toimialatiedon hyödyntäminen nostavat yrittäjien ja kehittäjien osaamistasoa sekä vahvistavat alueellista kilpailukykyä. Hankkeen tiedonvälitysosuuden tavoitteena on kattava tiedotus kansallisista ja kansainvälisistä matkailuelinkeinon teemoista. Hankkeen maaseutumatkailun yrittäjiin kohdentuvan neuvonnan tavoitteena on saada Varsinais-Suomeen lisää kilpailukykyisiä, hyvinvoivia ja osaavia maaseudun matkailuyrityksiä, jotka kehittävät toimintaansa ja työllistävät ihmisiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12059

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

30.10.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

matturism
må bra-turism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt