Projekt
Utvecklingsprojekt - 173293

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2022 - 29.02.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittämishanke vastaa seuraaviin tutkittuun tietoon pohjautuviin haasteisiin: maaseudun elinvoimaisuus ja siihen kytkeytyvä omistajanvaihdoshaaste, jatkaja- ja ostajapula erityisesti maaseudulla, omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvonnan saavutettavuus maaseudulla ja maaseudun yrittäjien ohjautuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiantuntijapalveluihin. Päätavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia. Lisäksi hankkeessa on neljä alatavoitetta: 1) tutkittuun tietoon pohjautuva tilannekuva maaseutuyritysten omistajanvaihdoksista, palvelutarpeista ja nykyisestä palveluverkostosta, 2) maaseutuyritysbarometrin kehittäminen, pilotointi ja tulevan toimintamallin kehittäminen sille, 3) maaseudun omistajanvaihdosten ns. matalan kynnyksen neuvontapisteille soveltuvien kartoitus- ja keskustelutyökalujen jatkokehittäminen myyjille ja ostajille sekä 4) herättelyviestintä maaseutuyrittäjien aktivoimiseksi hyödyntämään ajoissa matalan kynnyksen omistajanvaihdospalveluja ja yrittäjyyttä suunnittelevien herättely yrityskaupan mahdollisuuteen. Hankkeen ansiosta maaseutuyritysten omistajanvaihdokset lisääntyvät määrällisesti ja toteutuvat laadukkaammin. Elinvoimaisten yritysten lopettamiset vähentyvät. Maaseutuyritykset tulevat tietoisemmiksi omistajanvaihdosmahdollisuudesta ja siihen valmistautumisesta sekä ohjautuvat ajoissa omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelujen piiriin. Yrittäjyyttä suunnittelevat tiedostavat paremmin yrityskaupan mahdollisuuden. Matalan kynnyksen omistajanvaihdosten neuvontapalvelut ovat paremmin saavutettavissa. Lisäksi neuvontapalvelua tarjoavat ovat nykyistä tiiviimmin verkostoituneet ja muodostavat valtakunnallisen palvelu- ja yhteistyöverkoston.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

173293

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

29.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner