Hanke
Utvecklingsprojekt - 21838

Maasta markkinoille -Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun

ProAgria Oulu ry

29.02.2016 - 30.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kohderyhmä: Luomukasvinviljelijät ja puutarhatuottajat sekä luomutuotantoon siirtymistä harkitsevat tilat, joiden toiminnan ja kannattavuuden parantamiseksi tietoa tuotetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Välillisesti kohderyhmään kuuluvat myös luomukotieläintuottajat, toimijoiden sidosryhmät, neuvovat tahot sekä tutkimus- ja oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää koottua ja tuotettua aineistoa. Hankkeen tavoitteet ja sisältö: Hankkeen perimmäisenä päämääränä on lisätä luomukasvintuotantoa, parantaa sen tehokkuutta ja kannattavuutta, helpottaa tuotteiden pääsyä markkinoille sekä madaltaa kynnystä siirtyä luomutuotantoon Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen toiminnallinen tavoite, jolla päämäärään pyritään, on tuottaa, koota ja välittää tietoa, parantaa osaamista ja luoda verkostoja, joilla edistetään luomukasvintuotannon hyviä tuotantotapoja sekä kehitetään elinkeinotoimintaa ja sen kannattavuutta koko tuotantoketjussa maasta markkinoille. Hankkeessa on kolme kehittämisosiota, joille kullekin on määritelty omat tarkennetut kehittämistoimenpiteet: K1: Luomuviljan- ja valkuaiskasvientuotanto K2: Luomupuutarhatuotanto K3: Ammattikeittiöt ja ravintolat sekä vaihtoehtoiset jakelukanavat Läpileikkaavana toimintana kaikissa kehittämisosioissa ja koko hankkeessa on: 4 Osaaminen ja verkostot

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21838

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
eko
grönsaksodling
jordbruk
korta distributionskedjor
nätverk
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt