Projekt
Utvecklingsprojekt - 21838

Maasta markkinoille -Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun

ProAgria Oulu ry

29.02.2016 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kohderyhmä: Luomukasvinviljelijät ja puutarhatuottajat sekä luomutuotantoon siirtymistä harkitsevat tilat, joiden toiminnan ja kannattavuuden parantamiseksi tietoa tuotetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Välillisesti kohderyhmään kuuluvat myös luomukotieläintuottajat, toimijoiden sidosryhmät, neuvovat tahot sekä tutkimus- ja oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää koottua ja tuotettua aineistoa. Hankkeen tavoitteet ja sisältö: Hankkeen perimmäisenä päämääränä on lisätä luomukasvintuotantoa, parantaa sen tehokkuutta ja kannattavuutta, helpottaa tuotteiden pääsyä markkinoille sekä madaltaa kynnystä siirtyä luomutuotantoon Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen toiminnallinen tavoite, jolla päämäärään pyritään, on tuottaa, koota ja välittää tietoa, parantaa osaamista ja luoda verkostoja, joilla edistetään luomukasvintuotannon hyviä tuotantotapoja sekä kehitetään elinkeinotoimintaa ja sen kannattavuutta koko tuotantoketjussa maasta markkinoille. Hankkeessa on kolme kehittämisosiota, joille kullekin on määritelty omat tarkennetut kehittämistoimenpiteet: K1: Luomuviljan- ja valkuaiskasvientuotanto K2: Luomupuutarhatuotanto K3: Ammattikeittiöt ja ravintolat sekä vaihtoehtoiset jakelukanavat Läpileikkaavana toimintana kaikissa kehittämisosioissa ja koko hankkeessa on: 4 Osaaminen ja verkostot

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21838

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner