Projekt
Utvecklingsprojekt - 13062

Maatalouden rakennusinvestoinnit

ProAgria Kainuu ry

01.09.2015 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ProAgria Kainuun toteuttaman Maatalouden rakennusinvestoinnit -yhteistyöhankkeen päätavoite on Kainuussa maatilojen tuotantokapasiteetin kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen, johon pyritään edistämällä maatalouden tuotantorakennusinvestointien käynnistymistä opastamalla maatalousyrittäjiä rakennushankkeiden alkuvaiheen suunnittelussa, investointitarpeiden kartoituksessa ja taloudellisten resurssien arvioinnissa. Tavoitteena on myös edistää investointihankkeiden kokonaishallintaa, kokonaistaloudellisuutta, elinkaarivaikutuksia sekä vaikutuksia eläinten hyvinvointiin, työskentelyolosuhteisiin, turvallisuuteen ja tuotantohygieniaan.Muina tavoitteina on parantaa entisestään neuvonnan, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä ja verkostoitumista sekä hyödyntää toteutettujen investointien kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää puurakentamista Kainuun maatiloilla ja näin lisätä omien resurssien käyttöä, taloudellisuutta sekä vähentää rakentamisen vaikutuksia ilmastomuutokseen. Puurakentamisen kehittämisellä, vanhojen rakennusten hyödyntämisellä ja perinteisten rakennustapojen säilyttämisellä edistetään myös Kainuun kulttuuriympäristön säilymistä.Kainuulaisen tervan tuotannon turvaamiseksi hankkeen tavoitteena on toimia kainuulaisten tervantuottajien linkkinä valtakunnallisiin toimijoihin siten, että EU:n säädösten edellyttämät menettelyt tuotannossa ja pakkauksissa täyttyvät. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 - 31.12.2017.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13062

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner