Hanke
Utvecklingsprojekt - 74066

Maatalouden valumavesien kuormituksen vähentäminen paikkatiedon avulla

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2018 - 28.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maatalous aiheuttaa suurimmat ravinne- ja happamuuskuormitukset vesistöihin. Etenkin Pohjanmaan maakunnissa happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat ovat merkittäviä. EU:n vesipuitedirektiivin mukaista tavoitetilaa vuoteen 2021 mennessä ei saavuteta ilman toimien tehokasta kohdentamista, ja ongelma korostuu heikkolaatuisten vesistöjen alueilla. Kohdentamista on painotettu Maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020. Lisäksi kansallinen biotalousstrategia sekä alueelliset vesienhoito-ohjelmat edistävät osaltaan maaseudun vesiensuojelua. Hankkeen tavoitteena on tehostaa avoimien paikkatietoaineistojen ja atk-sovellusten hyödyntämistä maatalouden ympäristökysymyksissä, erityisesti vesiensuojelussa. Tavoitteena on kehittää uusia soveltavia työvälineitä, käytäntöjä ja menetelmiä Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi testataan happamien sulfaattimaiden pika-analytiikkaa. Hankevalmistelussa kartoitettiin maatalousyrittäjien toiveita hanketoimille. Hanke tekee yhteistyötä maatalousyrittäjien, tutkimuslaitosten sekä neuvonta- ja edunvalvontaorganisaatioiden kanssa. Hanke kehittää työkaluja, menetelmiä ja laitteistoja vesiensuojelun päätöksenteon tueksi. Hanke kokeilee asioita ensin itse. Sitten hyviä sovelluksia testataan pilottiviljelijöiden ja asiantuntijoiden kanssa työpajoissa ja kenttäretkillä. Hyviksi osoittautuneet työkalut esitellään laajemmalle viljelijäryhmälle. Hanke järjestää opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Kaksivuotista hanketta hallinnoi ja toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Manner-Suomen maaseutuohjelmassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74066

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

28.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
jordbruk
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt