Hanke
Utvecklingsprojekt - 57310

Maatalousdatan omistajuus- ja käyttöoikeuksien selvittäminen

Aigiant Oy

08.01.2018 - 31.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Digitalisaatio muuttaa maataloutta merkittävästi lähitulevaisuudessa. Täsmäviljely, tekoäly, autonomiset koneet, suurten data-aineistojen hyödyntäminen sekä esineiden internet tuovat mukanaan monia mahdollisuuksia parantaa merkittävästi maatalouden tuottavuutta ja tuotantotapoja. Näiden kaikkien mahdollisuuksien perustavana tekijänä on kysymys datan omistajuudesta. Kuka omistaa eri laitteiden ja ohjelmistojen tuottaman datan? Kuka saa käyttää kerättyä ja jalostettua dataa ja miten? Millaisia ovat sopimukset datan hallinnasta maataloudessa tällä hetkellä? Näihin kysymyksiin ei ole tällä hetkellä selkeää vastausta ja digitaalisen maatalouden kannalta keskeisen tuotantopanoksen, datan, omistajuus- ja käyttöoikeus kysymykset vaativat selvittämistä. Tässä hankkeessa selvitetään konkreettisesti datan omistajuuteen, hallintaan ja sopimuksiin liittyvät seikat maatilayrittäjän näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57310

Aloituspäivämäärä

08.01.2018

Loppumispäivämäärä

31.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
digitalisering
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt