Projekt
Utvecklingsprojekt - 57310

Maatalousdatan omistajuus- ja käyttöoikeuksien selvittäminen

Aigiant Oy

08.01.2018 - 31.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digitalisaatio muuttaa maataloutta merkittävästi lähitulevaisuudessa. Täsmäviljely, tekoäly, autonomiset koneet, suurten data-aineistojen hyödyntäminen sekä esineiden internet tuovat mukanaan monia mahdollisuuksia parantaa merkittävästi maatalouden tuottavuutta ja tuotantotapoja. Näiden kaikkien mahdollisuuksien perustavana tekijänä on kysymys datan omistajuudesta. Kuka omistaa eri laitteiden ja ohjelmistojen tuottaman datan? Kuka saa käyttää kerättyä ja jalostettua dataa ja miten? Millaisia ovat sopimukset datan hallinnasta maataloudessa tällä hetkellä? Näihin kysymyksiin ei ole tällä hetkellä selkeää vastausta ja digitaalisen maatalouden kannalta keskeisen tuotantopanoksen, datan, omistajuus- ja käyttöoikeus kysymykset vaativat selvittämistä. Tässä hankkeessa selvitetään konkreettisesti datan omistajuuteen, hallintaan ja sopimuksiin liittyvät seikat maatilayrittäjän näkökulmasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

57310

Startdatum

08.01.2018

Slutdatum

31.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner