Projekt
Utvecklingsprojekt - 133328

Maatalousyrittäjien neuvonnan tarve

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

11.06.2020 - 05.04.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousyrittäjien neuvonta ja neuvonnan tarve sekä käyttö on muuttunut viime vuosina. Maatalousyritysten tilakoot ovat kasvaneet, yhtiöittämiset lisääntyneet ja neuvonnan tarve kasvun myötä muuttunut yhä enemmän erityisasiantuntija-tyyppiseksi. Yhteistoiminta-alueen kunnissa Kiuruvedellä, Pielavedellä ja Keiteleellä on tavoitteena uudelleen organisoida nykyinen ylikunnallinen maatilojen neuvonta- ja kehittämistoiminta. Tarvitaan tutkittua tietoa, miten maatilayrittäjät itse toivovat tilojen neuvonta-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelut järjestettäväksi niin, että tuottaja saa kulloinkin parhaan ja räätälöidyn tuen oman tilansa kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja kuntien välillä. Tavoitteena on organisoida neuvonta- ja kehittämispalvelut niin, että saadaan optimaalinen hyöty sekä kunnille että maatalousyrittäjille. Näihin tavoitteisiin päästään selvittämällä maatalousyrittäjien neuvontaan liittyvät tarpeet ja neuvontaa tarjoavien organisaatioiden palvelu kattavasti ja luotettavasti kysely- ja haastattelututkimuksilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

133328

Startdatum

11.06.2020

Slutdatum

05.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner