Projekt
Utvecklingsprojekt - 133328

Maatalousyrittäjien neuvonnan tarve

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

12.06.2020 - 31.01.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousyrittäjien neuvonta ja neuvonnan tarve sekä käyttö on muuttunut viime vuosina. Maatalousyritysten tilakoot ovat kasvaneet, yhtiöittämiset lisääntyneet ja neuvonnan tarve kasvun myötä muuttunut yhä enemmän erityisasiantuntija-tyyppiseksi. Yhteistoiminta-alueen kunnissa Kiuruvedellä, Pielavedellä ja Keiteleellä on tavoitteena uudelleen organisoida nykyinen ylikunnallinen maatilojen neuvonta- ja kehittämistoiminta. Tarvitaan tutkittua tietoa, miten maatilayrittäjät itse toivovat tilojen neuvonta-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelut järjestettäväksi niin, että tuottaja saa kulloinkin parhaan ja räätälöidyn tuen oman tilansa kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja kuntien välillä. Tavoitteena on organisoida neuvonta- ja kehittämispalvelut niin, että saadaan optimaalinen hyöty sekä kunnille että maatalousyrittäjille. Näihin tavoitteisiin päästään selvittämällä maatalousyrittäjien neuvontaan liittyvät tarpeet ja neuvontaa tarjoavien organisaatioiden palvelu kattavasti ja luotettavasti kysely- ja haastattelututkimuksilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

133328

Startdatum

12.06.2020

Slutdatum

31.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner