Hanke
Utvecklingsprojekt - 76265

Maatilan älykäs energiajärjestelmä

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.08.2018 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Sähkömarkkinat ovat murroksessa. Energianjärjestelmän näkökulmasta sähkön kulutuksen pitäisi sopeutua tarjontaan. Myös uusituvan energian saatavuus vaihtelee ajoittain. Kuluttajia tulisi kannustaa käyttämään sähköä silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimaa on paljon tarjolla. Toisaalta kuluttajia pitäisi kannustaa rajoittamaan kulutusta, silloin kun uusiutuvaa energiaa ei tuoteta riittävästi tai pörssisähkön hinta on korkealla. Maatilan älykäs energiajärjestelmä- hanke edistää maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista: osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät, ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu ja yrittäjyys monipuolistuu. Tavoitteena on myös saavuttaa ratkaisu, joka leviää laajasti käyttöön maaseudun yrityksissä sekä maatiloilla ja lisää omalta osaltaan uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Saavutetun ratkaisun avulla pystytään saavuttamaan taloudellista etua sekä sähkön kuluttajille, että palvelujen tarjoajille. Kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat pien- ja mikroyritykset sekä maatilat maaseudulla. Hankkeen päätoteuttajan on ProAgria Länsi-Suomi ja osatoteuttajana Osuuskunta AF-Innova.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76265

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Skogsenergi
Solenergi
Vindenergi
bioenergi
energieffektivitet
innovation/försök
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt