Projekt
Utvecklingsprojekt - 128645

Maatilan Hallintojohtaja – Osakeyhtiön hallittu johtaminen

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2020 - 27.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatalouden rakennemuutos ja tilakoon kasvu on osaltaan vauhdittanut maatilojen osakeyhtiöittämisiä toimialalla. Osakeyhtiöt ovat hyvä ratkaisu mm. Verotuksellisten, toiminnallisten ja juridisten syiden osalta. On kuitenkin osaltaan tultu myös tilanteeseen, jossa maatilayrittäjät tarvitsevat lisäosaamista osakeyhtiömuotoisen toiminnan suhteen. Maatilan Hallintojohtaja –hankkeessa koulutetaan maatilaosakeyhtiöiden yrittäjiä sujuvaan ja tehokkaaseen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen sekä erilaisiin osakeyhtiön mukanaan tuomiin näkökulmiin hallinnon, talouden ja vastuiden osalta. Lisäksi hankkeessa tarjotaan vertaisnäkökulmia muiden toimialojen osakeyhtiöistä ja niiden toimintatavoista. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128645

Startdatum

31.07.2020

Slutdatum

27.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner