Projekt
Utvecklingsprojekt - 261792

Maatilasta Osakeyhtiö

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 30.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatilasta osakeyhtiö -hankkeessa tarjotaan kattavaa koulutusta, tietoa ja käytännön työkaluja, niin osakeyhtiön alkuvaiheessa oleville yrittäjille kuin niille, jotka harkitsevat siirtymistä osakeyhtiömuotoon. Koulutuksen tavoitteena on varustaa osallistujat tarvittavalla osaamisella sujuvaan ja tehokkaaseen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen. Koulutusohjelma kattaa monipuolisesti talouden hallinnan, suunnittelun ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen osakeyhtiömuodon vaikutuksista. Hankkeessa painotetaan myös vertaisoppimisen merkitystä. Lisäksi hankkeessa tuodaan esiin vertailukohtia muiden toimialojen osakeyhtiöistä, jotta osallistujat voivat hyödyntää monialaista näkökulmaa liiketoiminnassaan. Tämä laajentaa osallistujien näkökulmaa ja auttaa soveltamaan oppimaansa maatilayritysten kontekstiin. Hanke vastaa ajankohtaiseen ja tärkeään tarpeeseen tarjota maatilayrittäjille ja heidän sidosryhmilleen tarvittavaa osaamista ja tukea osakeyhtiön talouden hallintaan ja suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on edistää osakeyhtiömuotoisten maatilayritysten menestystä ja kestävää liiketoimintaa nykypäivän vaativassa maatalousympäristössä. Maatilasta osakeyhtiö -hanke toteutetaan Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueella, noin kahden vuoden toiminta-ajalla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261792

Slutdatum

30.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner