Projekt
Utvecklingsprojekt - 35894

Maatilat digiaikaan!

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

01.01.2017 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

SOME - uhka tai mahdollisuus? hankkeen kartoituksen tuloksena voidaan todeta että Uusmaalaisten tuottajien keskuudessa on kahden tasoisia some välineiden käyttäjiä: aloittelijat ja edistyneet käyttäjät. Heidän kehitystarpeensa eroavat toisistaan. Aloittelijoilla on tarve saada yksinkertaisesti välineet hallintaan, kynnystä madallettua päivityksien tekemiseen sekä saada toiminta osaksi omia rutiineja. Edistyneimmillä käyttäjillä on tarvetta kehittää osaamistaan enemmän tiedon ja kohdennetun markkinoinnin tehokkuuden analysointiin. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä markkinointiin ja viestintään liittyvää osaamista, eritysesti sähköisten välineiden hallinta sekä lisätä osaamista näiden välineiden tavoitteellisessa käytössä koulutuspäivien muodossa Uusmaalaisten toimijoiden keskuudessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35894

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner