Projekt
Utvecklingsprojekt - 200898

Maatilojen muovit kiertoon

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2022 - 29.02.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatilojen muovit kiertoon -hankkeen tarkoituksena on löytää kestävä ratkaisu alkutuotannon merkittävään kiertotalouden haasteeseen: kuinka maatiloilla ja puutarhatuotannossa syntyvät muovijätteet saadaan kustannustehokkaasti kiertoon ‐ käsiteltäväksi ja uudelleen jalostettavaksi. Oleellista on myös, kuinka muovin käyttöä voidaan vähentää ja kuinka muovia voidaan korvata muilla materiaaleilla pidemmällä aikavälillä. Muovien kierrätys on voimakkaassa murroksessa mm. jätelain uudistuksen, kiristyvien kierrätystavoitteiden ja energian hinnannousun myötä. Hankkeenssa toteutettavat toimenpiteet ovat edellytyksiä sille, että muovijätteitä käsittelevät yritykset saavat riittävästi oikeanlaatuista materiaalia ja sitä kautta päästään tehostamaan muovijätteen ja kierrätysmuovin hyödyntämistä laajemmin. Pidemmällä aikavälillä tämä mahdollistaa kierrätetyn muovin käytön ja kysynnän lisäämisen kierrätysmateriaalin tarjonnan lisääntymisen myötä. Hanke alueena ja ensisijaisena kohderyhmänä ovat Järvi-Suomen maatilayritykset. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteita ja Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman (JÄSMY) tavoitteita, erityisesti tavoitetta Kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja Ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittäminen sekä Kiertotalouden ja agroekologisten symbioosien tukeminen. Rahoitusta haetaan JÄSMYn teemahaussa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

200898

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

29.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner