Hanke
Utvecklingsprojekt - 145233

Maatilojen varautumisen työkalut

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Koronakriisi on havahduttanut sekä tuottajat, kuluttajat että päättäjät kotimaisen ruoantuotannon tärkeyteen osana huoltovarmuutta. Maatalousyrityksille ei ole lain asettamaa velvoitetta varautumissuunnitelman tekemiseksi, mutta Huoltovarmuuskeskus kannustaa kaikkia yrityksiä jatkuvuuden hallinnan kehittämiseen. Varautumissuunnittelun tarkoituksena on luoda toimintasuunnitelma erilaisten hätätilanteiden tai poikkeusolojen varalle. Kotieläinten hoito sekä kylvö- ja sadonkorjuutyöt pelloilla on hoidettava olosuhteista huolimatta. Maatiloilla tulisi olla sellaiset valmiudet, että kuka tahansa perustiedot ja -taidot omaava henkilö voisi hoitaa päivittäiset työt ilman fyysistä opastusta paikan päällä. Maatilojen varautumisen työkalut –hankkeen tavoitteena on lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvistä toimista sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla yrittäjä voi tehdä varautumissuunnitelman omalle tilalleen. Toimintamalli sisältää käytännönläheisiä työkaluja ja ohjeita sekä varahenkilösuunnitelman. Lisäksi hankkeessa kootaan kyläturvaryhmät sekä tehdään kone- ja laitekartoitus. Kone- ja laitekartoituksella selvitetään, mitä maatalouskoneita ja varavoimalähteitä eri kylillä on käytettävissä kriisitilanteissa. Maatilojen varautumisen työkalut –hankkeen hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen maaseutupalvelujen, Melan, MTK Pohjois-Savon sekä LähiTapiolan kanssa. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella, mutta sen aikana tuotetut materiaalit jaetaan maatilojen käyttöön valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145233

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
nätverk
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt