Projekt
Utvecklingsprojekt - 145233

Maatilojen varautumisen työkalut

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2020 - 26.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koronakriisi on havahduttanut sekä tuottajat, kuluttajat että päättäjät kotimaisen ruoantuotannon tärkeyteen osana huoltovarmuutta. Maatalousyrityksille ei ole lain asettamaa velvoitetta varautumissuunnitelman tekemiseksi, mutta Huoltovarmuuskeskus kannustaa kaikkia yrityksiä jatkuvuuden hallinnan kehittämiseen. Varautumissuunnittelun tarkoituksena on luoda toimintasuunnitelma erilaisten hätätilanteiden tai poikkeusolojen varalle. Kotieläinten hoito sekä kylvö- ja sadonkorjuutyöt pelloilla on hoidettava olosuhteista huolimatta. Maatiloilla tulisi olla sellaiset valmiudet, että kuka tahansa perustiedot ja -taidot omaava henkilö voisi hoitaa päivittäiset työt ilman fyysistä opastusta paikan päällä. Maatilojen varautumisen työkalut –hankkeen tavoitteena on lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvistä toimista sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla yrittäjä voi tehdä varautumissuunnitelman omalle tilalleen. Toimintamalli sisältää käytännönläheisiä työkaluja ja ohjeita sekä varahenkilösuunnitelman. Lisäksi hankkeessa kootaan kyläturvaryhmät sekä tehdään kone- ja laitekartoitus. Kone- ja laitekartoituksella selvitetään, mitä maatalouskoneita ja varavoimalähteitä eri kylillä on käytettävissä kriisitilanteissa. Maatilojen varautumisen työkalut –hankkeen hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen maaseutupalvelujen, Melan, MTK Pohjois-Savon sekä LähiTapiolan kanssa. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella, mutta sen aikana tuotetut materiaalit jaetaan maatilojen käyttöön valtakunnallisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145233

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

26.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner