Hanke
Utvecklingsprojekt - 42315

Mahdollisuuksia jatkojalostukseen

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

01.06.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Mahdollisuuksia jatkojalostukseen yhteistyöhankkeessa toimijoina ovat PKKY/Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Itä-Suomen yliopisto sekä Business Joensuu Oy. Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen avulla tehdä Pohjois-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealoja tunnetuksi ja houkutella uusia toimijoita aloille. Hankkeessa keskitytään tuotekehitysosaamisen lisäämiseen maakunnassa. Lisäksi hankkeessa profiloidaan maakunnan luonnontuote- ja puutarha-alan raaka-aineita tutkimustiedon avulla, helpotetaan luonnontuotteiden uusien poimijoiden perehdyttämistä, kartoitetaan alkutuotannon tilannetta jatkojalostuksen lisäämiseksi yhteistyössä Joensuunseudun ja Keski-Karjalan maaseutupalveluiden kanssa sekä madalletaan kynnystä yrittäjien yhteistyöhön yritystreffien avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat elintarvike- ja luonnontuotealojen toimijat sekä aloista kiinnostuneet. Hankkeen tuloksena saadaan uusia tai toimintaansa kehittäviä jatkojalostajia ja yhteistyötä elintarvike- ja luonnontuotealalle Pohjois-Karjalassa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42315

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
naturprodukter
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt