Projekt
Utvecklingsprojekt - 29264

Mahdollisuuksien maaseutu – viestintähanke Pohjois-Savossa

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

01.08.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mahdollisuuksien maaseutu -viestintähanke tehostaa, koordinoi ja monipuolistaa viestintää maaseudun kehittämisestä ja lisää alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sekä paikallisten kehittämisstrategioiden tunnettuutta Pohjois-Savossa. Viestinnän kehittäminen sisältää sekä yhteiset viestintätoimet alueella että yksittäisten hanketoimijoiden viestintäosaamisen lisäämisen ja valtakunnallisessa viestintäverkostossa toimimisen. Hankkeessa laaditaan viestintäsuunnitelma ja aktivoidaan viestinnän keinoin maaseudun kehittämiseen mukaan uusia toimijoita. Maaseuturahastosta tukea saaneita toimijoita tuetaan omassa viestinnässään mm. tarjoamalla asiantuntija-apua ja viestinnällistä valmennusta, edistetään maaseututoimijoiden verkostoitumista ja viestitään alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja paikallisten kehittämisstrategioiden tuloksista eri kohderyhmille (suuri yleisö, media, maakunnallinen maaseudun kehittäjäverkosto, kunnat, MMM, Mavi).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29264

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner