Hanke
Utvecklingsprojekt - 42928

MahKu -Mahdollisuudet Kuntoon

Oulaisten 4H-yhdistys ry

30.04.2017 - 08.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

MahKu -hanke kouluttaa, ohjaa ja opastaa nuoria työelämään. Hankkeessa järjestetään kursseja, mahdollistetaan työpaikkoja, opetellaan työelämän taitoja ja tapahtumien järjestämistä. Hankkeessa kehitetään Kierrätyskeskus Topin Tilpehöörin toimintaa. MahKu -hanke toteutetaan Oulaisissa. Kohderyhmänä ovat paikalliset 15-29 -vuotiaat nuoret. Hankkeen tavoitteena on, että jokainen MahKu -polun läpikäynyt - omaisi vahvan itsetunnon - ymmärtäisi omat vahvuutensa ja arvostaisi taitojaan ja tietojaan - ymmärtäisi työelämän pelisääntöjä ja olisi selvillä oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan - osaisi toimia työelämässä, kuten häneltä odotetaan - omaisi hyvät sosiaaliset taidot, asiakaspalvelukokemusta - osaisi kiinnittää huomiota arjenhallinnan kautta oleellisiin asioihin, kuten rahankäyttöön sekä terveellisiin elämäntapoihin - luottaisi kielitaitoonsa ja olisi rohkea puhumaan vierasta kieltä - omaisi selkeän suunnitelman oman uransa ja tulevaisuutensa suhteen - tiedostaisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksen ja kokisi olevansa arvokas omana itsenään - huomaisi selviävänsä tilanteesta, kuin tilanteesta positiivisen elämän asenteen avulla Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite - Hankkeen kautta paikallisten nuorten osallistuminen kasvaa. Heidän itsetuntonsa kehittyy. He saavat työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka parantavat heidän mahdollisuuksiaan toimia työelämässä. - Kierrätyskeskus Topin Tilpehöörin toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42928

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

08.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
nya tjänster
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt