Hanke
Utvecklingsprojekt - 156261

Mahla – koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2021 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahla ja pakurikääpä. Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia tarvitaan lisää kattamaan kysyntää. Tässä hankkeessa keskitytään luomaan erityisesti koivunmahlan ja pakurin ympärille tuottaja-hyödyntäjäverkosto Hämeen alueelle sekä tekemään erilaisia toimintamalleja ja -ketjuja koivun luonnontuotteiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottamiseen mahlan ja pakurin käytön lisäämiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen ja jalostukseen. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja luonnontuotealan yritykset sekä liiketoimintaketjuun olennaisesti kuuluvat toimijat kuten jalostusketjut, jotka ovat kiinnostuneet koivun tuotteiden tuotannosta ja jatkohyödyntämisestä. Metsänomistajille on mahdollista saada huonolaatuiselle koivulle lisäarvoa, kun sen käyttöketjua voidaan pidentää luonnontuotteiden tuottamisella ennen polttopuukäyttöä. Jalostajat saavat uusia tietoa ja mahdollisia luonnontuotteita tuotevalikoimaansa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

156261

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
hållbar användning av skog
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt