Hanke
Utvecklingsprojekt - 128932

Maidontuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, muutokset maatilan pellonkäyttöstrategiaan

Luonnonvarakeskus

30.04.2020 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hiilijalanjälkikeskustelussa nousee usein esiin ajatus, että eläintuotteista luopumalla ruuantuotannon hiilijalanjälki pienenee. Nautaeläimistä peräisin oleva liha ja maito ovat kuitenkin merkittävin kotimainen proteiinin lähde, joten tuotannosta luopuminen vaikuttaisi oleellisesti myös Suomen ruokaturvaan. Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi elinkeinon täytyy löytää mahdollisimman kestävät nautaelinkeinoa ylläpitävät tuotantoratkaisut. Hiilijalanjäljen pienentäminen on tähän saakka keskittynyt hyviin viljelykäytäntöihin. Lehmien ruokintavaihtoehtojen tarkastelu on ottanut huomioon lähinnä pötsin metaanintuotannon. Maataloustuotanto on kuitenkin kokonaisuus, jossa lopputuotteen valmistuksen kaikki tekijät tulee summata yhteen. Maidontuotannon hiilijalanjäljeksi on arvioitu keskimäärin 1 kg CO2-ekv / kg maitoa ilman maankäyttösektorin (LULUCF) kasvihuonekaasupäästöjä. Nurmenviljely kivennäismailla voi toimimia hiilinieluna ja viljanviljely vapauttaa hiiltä ilmakehään. Nurmirehun osuuden lisääminen vähentää nautojen ruokintaan tarvittavan peltoalan tarvetta ja samalla myös LULUCF-päästöjä sekä pinta-alan pienenemisen että muokatun maan osuuden vähentyessä. Vaikutus on huomattava, jos säästö kohdennetaan turvemaihin. Lypsylehmillä viljaosuuden pienentäminen aiheuttaa tulonmenetyksiä, ellei ruokintaan tehdä samanaikaisesti muutoksia. Näitä muutoksia ovat mm. korkean sulavuuden säilörehun käyttö ja väkirehun valkuaispitoisuuden nosto. Väkirehun koostumus täytyy valita hiilijalanjälki huomioiden, jolloin raaka-aineena ovat myllyteollisuuden sivutuotteet ja pötsin metaaninmuodostusta hillitsevä rypsipuriste. Hankkeen tavoitteena on pienentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä vähentämällä viljan ja samalla pellonkäyttöä naudoilla. Talouslaskelmien kautta etsitään mahdollisimman kustannusneutraalit toteutustavat ympäristöystävällisen maidontuotannon ylläpitämiseksi. Hankkeen tavoitteisiin kuluu myös ajantasaisen e-julkaisun ylläpitäminen hankkeen sisällöstä ja tuloksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128932

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

klimatförändring
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt