Projekt
Utvecklingsprojekt - 75646

Maili – maitoa ja lihaa Etelä-Savosta

ProAgria Etelä-Savo ry

30.11.2018 - 27.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maili - maitoa ja lihaa Etelä-Savosta -hanke on tarkoitettu eteläsavolaisille maidon- ja naudanlihantuottajille. Hankkeessa on tavoitteena maito- ja lihanautatilojen kannattavuuden ja tuottavuuden kohentaminen, yrittäjien johtamisosaamisen kasvaminen, uusien innovaatioiden ja konseptien syntymisen edesauttaminen, tiedon hankinta ja maito- ja lihanautasektorin kansainvälisen ja kansallisen verkottumisen edistäminen. Hankkeella järjestetään koulutuspienryhmiä sekä keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia/webinaareja eteläsavolaisten tilojen toiminnan sparraamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Koulutuskokonaisuudet sisältävät kotimaan opintomatkoja, joilla pyritään etsimään hyviä ja tuottavia käytäntöjä sovellettavaksi suoraan käytäntöön. Hankkeessa järjestetään myös yksi kansainvälinen koulutuspienryhmä, johon etsitään mukaan viljelijöitä muista maista. Hankkeessa etsitään tietoa mm. tuotannon, talouden ja ihmisten johtamisen uusista työkaluista ja menetelmistä, nautojen ruokinnasta ja käsittelystä sekä laiduntamisen ja nurmenviljelyn tehostamisesta. Uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä testataan pilottiryhmissä ja koulutuspienryhmissä. Investoivien maito- ja naudanlihantuottajien tueksi kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa toimintamalli, jolla tuetaan investointihankkeita tavoitteena investointiprosessin ja tuotannon käynnistämisen onnistuminen kannattavasti. Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Savo ja hankkeen kesto on 1.12.2018 - 30.9.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75646

Startdatum

30.11.2018

Slutdatum

27.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner