Projekt
Utvecklingsprojekt - 184212

Mainio maitotila Kainuu

ProAgria Itä-Suomi ry

01.03.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu tuovat haasteen maailman kotieläintuotannolle. Tarvitaan enemmän ruokaa, mutta samalla tuotannon ympäristövaikutuksia tulee vähentää merkittävästi. Pohjoisilla maaseutualueilla nurmentuotannolla on merkittävä rooli sekä kotieläintuotannossa että ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kotieläimistämme naudat ovat parhaita nurmen hyödyntäjiä, sillä ne muuntavat nurmirehun ihmisravinnoksi, maidoksi ja lihaksi. Kotieläintuotantoon perustuva elintarvikeketju on tärkeä osa huoltovarmuuttamme. Tuottavuuden nosto parantaa myös maidontuotannon ilmastotehokkuutta. Tässä hankkeessa kehitetään maidontuotantoa ilmasto- ja ympäristönäkökulmista. Maidontuotannon ilmastotehokkuuden lähtökohtana ovat maatiloilla tehdyt toimet. Ilmastotehokkuuden edistämiseksi tarvitaan tilakohtaista, reaaliaikaista tietoa maitotilojen hiilijalanjäljistä. Hankkeen kohdealueena on Kainuun maakunta, jonka alueella olevat maidontuottajat pyritään tavoittamaan hankkeessa laajasti. Lisäksi Kainuun rajalla, Pohjois-Pohjanmaan puolella sijaisevien kuntien maitotilat (esim. Vaala, Siikalatva, Pyhäntä) ovat tervetulleita hankkeeseen. Käytännön toimia ovat valmennukset (seminaarit, pellonpiennarpäivät), pienryhmätyöskentely sekä pilottitilatoiminta. Tilatasolla ilmastotehokkaita toimia edistetään tilakohtaisten hiili- ja talouslaskureiden avulla. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa vähintään 35 maitotilaa hankkeeseen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoiman Mainio Maito – Allatiders Mjölk ja ProAgria Itä-Suomen hallinnoiman Mainio Maitotila -hankkeiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

184212

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner