Projekt
Utvecklingsprojekt - 49145

MaiNuLi II – Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa

ProAgria Itä-Suomi ry

30.09.2017 - 07.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MaiNuLi II -hanke, MaiNuLi I -hankkeen jatkohanke, toteutetaan ProAgria Kainuun hallinnoimana 1.10.2017-30.9.2020. Hankkeen tavoite kainuulaisilla maidon-, naudanlihan- sekä nurmentuotantotiloilla on edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon olemassaolo Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa, sekä edistää yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia. Pääasiallinen toteutustapa on pienryhmätoiminta, jota kehitetään edelleen MaiNuLi I -hankkeen kokemusten pohjalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, A-Tuottajien ja Osuuskunta ItäMaidon kanssa. Hankkeen hallinnointi on siirtynyt 1.1.2020 alkaen ProAgria Itä-Suomi ry:lle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49145

Startdatum

30.09.2017

Slutdatum

07.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner