Hanke
Utvecklingsprojekt - 49145

MaiNuLi II – Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa

ProAgria Itä-Suomi ry

30.09.2017 - 27.02.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

MaiNuLi II -hanke, MaiNuLi I -hankkeen jatkohanke, toteutetaan ProAgria Kainuun hallinnoimana 1.10.2017-30.9.2020. Hankkeen tavoite kainuulaisilla maidon-, naudanlihan- sekä nurmentuotantotiloilla on edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon olemassaolo Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa, sekä edistää yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia. Pääasiallinen toteutustapa on pienryhmätoiminta, jota kehitetään edelleen MaiNuLi I -hankkeen kokemusten pohjalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, A-Tuottajien ja Osuuskunta ItäMaidon kanssa. Hankkeen hallinnointi on siirtynyt 1.1.2020 alkaen ProAgria Itä-Suomi ry:lle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49145

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

27.02.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt