Projekt
Utvecklingsprojekt - 28350

Maisemahelmiä Kantrin alueella

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.07.2016 - 10.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maisemahelmiä on hanke, jossa haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia kylille omien maisemien hyödyntämiseen. Hanke on kohdennettu Kantri ry:n toiminta-alueen kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kolmelle kylälle. Kylät haettiin mukaan etsintäkuulutuksen avulla eli ilmoittatutuneet kylät ovat motivoituneita hankkeen toimintaan. Kantri ry:n alueelta mukaan ilmoittautui Rämsöö Vesilahdelta, Uuhiniemi Orivedeltä ja Raikku Kangasalta. Mukaan haettiin kyliä, joilla on maisema-arvoja alueellaan. Raikku ja Uuhiniemi sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Rämsöö on aktiivinen maalaiskylä Vesilahdella. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä mm. kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaan, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja tämän päivän tarpeita. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemahelmiä -hankkeessa rakennetaan yhdessä mobiiliopasteisia kyläreittejä, joiden avulla tuodaan esille maiseman arvot ja kylän palvelut ja historiaa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28350

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

10.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner