Projekt
Utvecklingsprojekt - 28358

Maisemahelmiä Pirkan Helmen alueella

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.08.2016 - 31.03.2018

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maisemahelmiä on hanke, jossa haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia kylille omien maisemien hyödyntämiseen. Hanke on kohdennettu Pirkan Helmi ry:n toimintaalueen kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kolmelle kylälle. Kylät haettiin mukaan etsintäkuulutuksen avulla eli ilmoittatutuneet kylät ovat motivoituneita hankkeen toimintaan. Pirkan Hemi ry:n alueelta mukaan ilmoittautui Rautajärvi Pälkäneeltä, Hakkila Urjalasta ja Huittula Valkeakoskelta. Mukaan haettiin kyliä, joilla on maisema-arvoja alueellaan. Huittula sijaitsee Sääksmäen-Tarttilan valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Luopioisten kirkonkylän raitti ja Pappila kuuluvat Rautajärven kulttuurimaisemaan, ja Hakkilan kylä on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä mm. kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja tämän päivän tarpeita. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemahelmiä -hankkeessa rakennetaan yhdessä mobiiliopasteisia kyläreittejä, joiden avulla tuodaan esille maiseman arvot ja kylän palvelut ja historiaa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

28358

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

31.03.2018

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner