Projekt
Utvecklingsprojekt - 28176

Maisemahelmiä PoKon alueella

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.07.2016 - 10.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maisemahelmiä on hanke, jossa haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia kylille omien maisemien hyödyntämiseen. Hanke on kohdennettu PoKo ry:n toimintaalueen kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kolmelle kylälle. Kylät haettiin mukaan etsintäkuulutuksen avulla eli ilmoittatutuneet kylät ovat motivoituneita hankkeen toimintaan. PoKo ry:n alueelta mukaan ilmoittautui Pohjaslahti Mänttä-Vilppulasta, Kopsamo Juupajoelta sekä Liedenpohja Virroilta. Mukaan haettiin kyliä, joillaa on maisema-arvoja alueellaan. Kolhossa on arvokasta kulttuuriympäristöä, Kopsamo on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja Liedenpohjan kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja tämän päivän tarpeita. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemahelmiä -hankkeessa rakennetaan yhdessä mobiiliopasteisia kyläreittejä, joiden avulla tuodaan esille maiseman arvot ja kylän palvelut ja historiaa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28176

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

10.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner