Projekt
Utvecklingsprojekt - 74511

Maisemapolkuja

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.06.2018 - 20.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maisemapolkuja -hanke on kohdennettu Etelä-Kymenlaakson kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville seitsemälle kylälle; Klamilan Seudulle ja Virojoen kylälle Virolahdella, Haaviston ja Vastilan kylille Pyhtäällä sekä Suur-Miehikkälän, Pitkäkosken ja Salo-Miehikkälän kylille Miehikkälässä. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä luontoa, maisemaa ja paikalliskulttuuria korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovellusten avulla. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemapolkuja-hankkeessa tehdään mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemahistoriaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Leader Sepra ry -toimintaryhmän alueen asukkaat, erilaiset yhdistykset, viljelijät ja maanomistajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

74511

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

20.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner