Hanke
Utvecklingsprojekt - 74511

Maisemapolkuja

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.05.2018 - 20.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maisemapolkuja -hanke on kohdennettu Etelä-Kymenlaakson kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville seitsemälle kylälle; Klamilan Seudulle ja Virojoen kylälle Virolahdella, Haaviston ja Vastilan kylille Pyhtäällä sekä Suur-Miehikkälän, Pitkäkosken ja Salo-Miehikkälän kylille Miehikkälässä. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä luontoa, maisemaa ja paikalliskulttuuria korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovellusten avulla. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemapolkuja-hankkeessa tehdään mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemahistoriaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Leader Sepra ry -toimintaryhmän alueen asukkaat, erilaiset yhdistykset, viljelijät ja maanomistajat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74511

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

20.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap
miljö
naturens mångfald
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt