Projekt
Utvecklingsprojekt - 212406

Maisemat kuntoon

ProAgria Itä-Suomi ry

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kylien viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen edistämällä kylämaisemien hoitoa. Kyläyhdistyksiä tuetaan ja aktivoidaan maisemanhoitoon yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Tarvekartoitusta ja asukkaiden aloitteita hyödynnetään toimenpiteiden osallistavassa suunnittelussa. Tuloksina ovat maisemanhoidollisesti laadukkaammat ja viihtyisämmät alueet sekä alueiden keskeisten toimijoiden yhteistyön ja yrittäjyyden edistäminen. Hankkeen tuloksena kehitetään myös edellytyksiä paikallisille toimijoille maisemanhoidon jatkuvuuteen. Hankkeen avulla parannetaan myös elinkeinomahdollisuuksia Kainuussa Oulujärvi Leaderin alueella: autetaan kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan ja lisätään maisemanhoidon palvelutarjontaa sekä uutta yrittäjyyttä että nykyisten yrittäjien tarjontaa kehittämällä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212406

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner