Projekt
Utvecklingsprojekt - 24438

Maisematarinoita

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2016 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maisematarinoita -hanke on kohdennettu Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kahdeksalle kylälle; Retulan kylälle Hämeenlinnassa, Tanttalan, Mallinkaisen ja Heinäjoen kyläryhmälle Janakkalassa, Sattulan kylälle Hattulassa, Kalvolaan Hämeenlinnassa, Loppijärvelle Lopella, Palojoen kylälle Nurmijärvellä, Kytäjän kylälle Hyvinkäällä ja Kaukaksen kylälle Hyvinkäällä. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovellusten avulla. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisematarinoita -hankkeessa tehdään historiaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä, mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemanhoitosuunnitelma. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Linnaseutu ry ja Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry LEADER-toimintaryhmien alueiden asukkaat, viljelijät, erilaiset yhdistykset ja maanomistajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

24438

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner